Menu
menu

 

Moim pracom towarzyszą rozważania na temat przenikania się stanów świadomości, materii, przestrzeni i czasu. Ich współistnienia i momentu zatracenia granicy pomiędzy nimi. Takim momentem, który każdy może zaobserwować jest również granica, łącząca i zapętlająca noc z dniem, sen z jawą, symbolicznie również jest to granica śmierci i nowego życia. Być może, ta granica jest tylko wytworem ludzkiego umysłu, powstałym w obawie przed nieuchwytnością i nieokiełznaniem materii, wobec której jesteśmy bezsilni.

W tej domniemanej przestrzeni, stanowiącej symboliczną granicę pomiędzy pewnymi pojęciami, które jakoś udomowiliśmy w swoich świadomościach; w miejscu ich zderzenia, tworzą się myśli i obrazy o enigmatycznej treści. Moje prace są próbą stworzenia obrazu podejmującego metaforyczną analizę przechodzenia śmierci w życie i przenikania się tych stanów nawzajem. To również wynik dziecięcej chęci kolekcjonowania przeróżnych artefaktów, wytworów natury i zamiłowania do fotografii.

___